Training en opleiding - Mindfulness

Deze training integreert MBSR ( mindfulness based stress reduction) MBCT ( mindfulness based cognitive therapy) met een aantal kernelementen uit MBM (Mind/Body Medicine).

Centraal staat leren omgaan met stresvolle gedachten en emoties, geluk en zelfzorg. Daarnaast krijg je een introductie op zelfcompassie en mindful communiceren.

Dit geintegreerd programma werd wetenschappelijk onderzocht aan de universiteit en de resultaten tonen aan dat deelnemers na het volgen van de training minder stress, minder kans op depressie en een grotere levenskwaliteit hebben.

Training en opleiding - Mindfulness voor jongeren

Een aangepast 8 weken programma voor tieners.

Training en opleiding - Zelfcompassie

Deze compassietraining neemt je mee in een reis doorheen de 4 hartkwaliteiten: liefdevolle vriendelijkheid, compassie, gelijkmoedigheid en gedeelde vreugde. Deze worden aangevuld door compassievol optimisme, dankbaarheid, vergeving, en waardegericht leven. Deze 8 kwaliteiten vormen samen de essentie van ‘heartfulness’. Daarom kan je die training ook een heartfulness-training noemen.

Je krijgt ook inzicht in het brein en het vermogen tot geluk. Zo wordt een basis gelegd voor een gelukkig en veerkrachtig leven. Je kan beter omgaan met de uitdagingen van iedere dag.

Centraal in de training staat je eigen beste vriend worden. Een belangrijke steun, want het leven is niet altijd even gemakkelijk. En als je niet kan thuis komen bij jezelf, waar kan je dan wel thuiskomen? Dit is waar zelfcompassie om gaat.

Training en opleiding - Communicatie

Deze training brengt wijsheid van Socrates, mindfulness, empathie en emotionele intelligentie in communicatie samen met de inzichten van Marshall Rosenberg en recente neurowetenschap!

In deze training krijg je inzichten in wat wel en niet werkt in menselijke interactie. Je staat stil bij je patronen, je waarden en je leert je waarden en behoeften als kompas te gebruiken. Je leert te luisteren en te communiceren vanuit je kwetsbaarheid en keuzes te maken vanuit je waarden.

Deel 1
 • Behoeften, en relatie met emoties – om onbewuste signalen te decoderen.
 • Emotionele intelligentie – om elkaar beter te begrijpen.
 • Empathie in actie - voor jezelf en de ander.
 • Waardering, vriendelijkheid en compassie in communicatie – om mensgerichtheid aandacht te geven.
 • Luisteren en weergeven – om elkaar echt goed te begrijpen.
 • Je kritische zelf en je compassievolle zelf – om je nog verbale communicatie beter te kennen.
 • De kunst van waarderen en compliment-eren – om een positieve bedrijfscultuur op te bouwen.
Deel 2
 • De wijsheid van Socrates.
 • Waarden en behoeften: de relatie.
 • Conflicterende behoeften.
 • Balans in je waarden.
 • Taalpatronen & innerlijke kracht.
 • Intense gesprekken.
 • Compassievol omgaan met conflicten.
 • Compassie ‘nee’ zeggen en ‘nee’ ontvangen.
 • Niet persoonlijk nemen.
 • De 4 kwadranten in communicatie.
 • Kiezen vanuit je hart.

Opleidingen - Opleiding tot mindfulnesstrainer

Deze opleiding richt zich op een 8 weken-training die MBSR integreert ( mindfulness based stress reduction ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn) met MBCT ( mindfulness based cognitive therapy ontwikkeld door Zindel Segal, John Teasdale en Mark Williams) en met een aantal kernelementen uit MBM (Mind/Body Medicine ontwikkeld door o.a. Herbert Benson).

Een R.C.T. toonde de efficiëntie van deze training.

Tijdens de opleiding wordt de 8 weken training in detail besproken en ingeoefend. Er wordt gewerkt met casussen en rollenspel. Er is ruimte voor emotionele processen, meditatie, de praktijk van het begeleiden en verdiepende reflecties voor trainers.

Met 18 meditaties en uitgebreide werkmap.

Meer informatie & data →
Literatuur

Opleidingen - Opleiding tot jongerentrainer ( mindfulness)

Een aangepast 8 weken traject voor tieners.

Een R.C.T. toonde dat tieners na deze opleiding minder stress en angst ervaarden , sterkere eigenwaarde en betere veerkracht.

Met 8 meditaties en werkmap.

Meer informatie & data →
Literatuur

Opleidingen - Opleiding tot compassietrainer

Een opleiding met aandacht voor 4 hartkwaliteiten: liefdevolle vriendelijkheid, compassie, gelijkmoedigheid en gedeelde vreugde, aangevuld door compassievol optimisme, dankbaarheid, vergeving, en waardegericht leven. Ook aan te beiden in het klassieke 8 weken formaat of als een meerdaagse.

Met dank ook aan Mark Vansteenkiste, Christopher Gemer, Paul Gilbert, Kristin Neff, Ernst Bohlmeijer en Frits Koster.

Met 18 meditaties en werkmap.

Meer informatie & data →
Literatuur

Opleidingen - Opleiding tot communicatietrainer

De training waarin je wordt opgeleid, brengt wijsheid van Socrates, mindfulness, empathie en emotionele intelligentie in communicatie samen met de inzichten van Marshall Rosenberg en recente neurowetenschap.

Deel 1 (4 sessies)
 • Behoeften, en relatie met emoties – om onbewuste signalen te decoderen.
 • Emotionele intelligentie – om elkaar beter te begrijpen.
 • Empathie in actie - voor jezelf en de ander.
 • Waardering, vriendelijkheid en compassie in communicatie – om mensgerichtheid aandacht te geven.
 • Luisteren en weergeven – om elkaar echt goed te begrijpen.
 • Je kritische zelf en je compassievolle zelf – om je nog verbale communicatie beter te kennen.
 • De kunst van waarderen en compliment-eren – om een positieve bedrijfscultuur op te bouwen.
Deel 2 (4 sessies)
 • De wijsheid van Socrates.
 • Waarden en behoeften: de relatie.
 • Conflicterende behoeften.
 • Balans in je waarden.
 • Taalpatronen & innerlijke kracht.
 • Intense gesprekken.
 • Compassievol omgaan met conflicten.
 • Compassie ‘nee’ zeggen en ‘nee’ ontvangen.
 • Niet persoonlijk nemen.
 • De 4 kwadranten in communicatie.
 • Kiezen vanuit je hart.
Literatuur

Opleidingen - Opleiding omgaan met boosheid (2 dagen)

Meer informatie & data →

Literatuur

Opleidingen - Opleiding omgaan met angst (2 dagen)

Meer informatie & data →

Literatuur

Opleidingen - Opleiding omgaan met verdriet (4 dagen)

Meer informatie & data →

Literatuur