Lezing - Mindfulness en geluk voor iedere dag

We leven in een hectische maatschappij waar 'snel' en 'druk' de maat slaan. Mindfulness helpt je op een eenvoudige manier om te gaan met de drukte en de stress van het leven. Zodat je elk moment van je leven ten volle leeft.

Volgende topics komen aan bod
 • Hoe ga je om met stress?
 • Hoe slaap je beter?
 • Hoe geniet je meer van het leven?
 • Hoe word je gelukkiger?
 • En wat is de rol van het brein hierbij?
 • Met concrete tips

Lezing - Zelfzorg voor iedereen

Op zijn, lege batterijen, burn-out, we kennen het of we kennen beslist mensen die ermee kampen. Wat kan je doen, meer dan wat tijd nemen voor jezelf om even op te laden? Tijdens deze bijdrage krijg je 21 tips, die zich richten op de 5 vlakken: fysiek, emotioneel, mentaal, relationeel en spiritueel. Met spiritueel wordt bedoeld dit wat je zin en kracht geeft in moeilijke tijden.

Volgende topics komen aan bod
 • Fysieke zelfzorg
 • Emotionele zelfzorg
 • Mentale zelfzorg
 • Relationele zelfzorg
 • Spirituele zelfzorg

Lezing - 0mgaan met je innerlijke criticus

Iedereen heeft wel eens tegenslag in zijn leven. In zulke situaties kan je gevoelens van boosheid, schaamte of machteloosheid ervaren. En je innerlijke criticus doet er een schepje op! Je innerlijke criticus kan je echt ondermijnen zodat je je waardeloos voelt en niet meer durft te doen wat voor jou belangrijk is. Je wordt als het ware geleefd. Toch hoeft dat, je kan leren omgaan met je innerlijke criticus zodat jij terug aan het roer van je schip staat.

Volgende topics komen aan bod
 • Je zelfvertrouwen versterken
 • Liever worden voor jezelf
 • Omgaan met je criticus
 • Minder hard zijn voor jezelf
 • Zorg dragen voor je intense emoties
 • Vergeving van jezelf en anderen
 • Inzichten in het brein over geluk

Lezing - Mindful opvoeden

Kinderen hebben is een groot geschenk maar soms ook een grote uitdaging. Mindful opvoeden is een uitnodiging om zonder oordeel te luisteren vanuit het hart en om echt een steun te zijn in de moeilijke tijden waar je kind onvermijdelijk zal moeten doorgaan.

Volgende topics komen aan bod
 • Wat is mindfulness en wat is compassie?
 • Hoe pas je dit toe bij het opvoeden?
 • Wat betekent onvoorwaardelijke liefde en toch grenzen stellen?
 • Hoe omgaan met de innerlijke criticus?
 • Hoe kan je rustig blijven, ook als je kind niet doet wat je wilt ?
 • Met tips en oefeningen

Lezing - Stress en examenstress

Een examen, een sollicitatiegesprek,... Het geeft stress. En als stress overneemt, dan ga je minder goed presteren. Met een aantal concrete tips en oefeningen kan je dit aanpakken.

Volgende topics komen aan bod
 • Betere concentratie
 • Omgaan met faalangst
 • Je innerlijke criticus aanpakken
 • Sterker worden dan stressvolle gedachten
 • Zelfvertrouwen vinden
 • Beter slapen
Aanbevolen boeken

Lezing - Omgaan met boosheid, conflicten, (vecht)scheiding,?

Geen enkele emotie wordt meer veroordeeld dan boosheid. En ja boosheid kan heel onstuimig zijn. Boosheid heeft echter ook een positieve functie zoals je beschermen en je grenzen aangeven. Kan dit op een vriendelijke manier. Ja, boosheid kan een positieve, grootse kracht zijn. Denk maar aan Nelson Mandela bijvoorbeeld.

Volgende topics komen aan bod
 • Hoe ga je om met je eigen boosheid?
 • Hoe ga je om met de boosheid van iemand anders?
 • Hoe kan jij je empathie versterken?
 • Hoe kan je rustig blijven, als anderen je verontwaardigen?
 • Hoe kan geweldloosheid je kracht zijn?
Aanbevolen boeken

Lezing - Omgaan met angst en onzekerheid

Angst heeft te maken met onze kwetsbaarheid, onze (onbewuste) overtuigingen en de (soms onbewuste) dwangmatige controle strategieën die nauwelijks werken en onze angst nog versterken. Angst vraagt een reis naar binnen, en nodigt uit tot een ontmoeting met je kwetsbaarheid, je kernovertuigingen over jezelf en het leven, en de stap om je unieke leven te durven leven.

Volgende topics komen aan bod
 • Tips om angst als heftige emotie de baas te kunnen.
 • 'Reset' van je filter met eeuwenoude wijsheden en reflecties.
 • Een moedige blik.
 • Je imperfectie omarmen en zelfvertrouwen ontdekken.
 • Je leven durven leven.
 • Dit wat je kracht en vertrouwen geeft, ontdekken.
Aanbevolen boeken

Lezing omgaan met verdriet en verlies

Waarschijnlijk ben je ook al geconfronteerd geweest met verlies. Verlies van een geliefde, verlies van een droom, verlies van iets of iemand die je dierbaar was. Het zijn ingrijpende gebeurtenissen die je vertrouwen in het leven kunnen doen wankelen en je bergen verdriet en andere emoties kunnen bezorgen en je hele leven kleuren.

En op zich is dat niet fout. Verdriet kan ons dieper in contact brengen met onze kwetsbaarheid en het besef dat het leven een tijdelijk geschenk is. Verdriet kan ons helpen nieuwe prioriteiten stellen en ons uitnodigen om de diepere vragen van het leven te stellen. Uiteindelijk kan verdriet de motor worden van je compassievol engagement voor de wereld.

Volgende topics komen aan bod
 • De kleuren van verlies
 • Persoonlijk verlies
 • Zorg dragen voor jezelf
 • Hoe we betekenis geven Obstakels in de rivier van verdriet
 • Obstakels in de rivier van verdriet
 • Onafgewerkte zaken
 • Identiteit- een nieuw kleur in je leven
 • Betekenis vinden - van betekenis zijn
Aanbevolen boeken

Lezing - Empathie @ work

Wat is empathie en de waarde ervan om een mooiere samenleving te cre?ren?
En wat is het verschil met compassie? Praktische lezing met oefeningen

Volgende topics komen aan bod
 • Voelen en meevoelen
 • Gedeelde menselijkheid
 • Compassie en compassiecollaps
 • Hooggevoeligheid
 • Je hart versterken
Aanbevolen boeken

Lezing - Vergeving (jezelf en anderen)

Vergeven doe je in de eerste plaats voor jezelf, immers zolang je niet kan vergeven, zal je spanningen ervaren. Als je kiest voor dieper geluk, kies je voor vergeving. Dit is niet altijd makkelijk, soms zijn er heel pijnlijke dingen gebeurd. Toch is het mogelijk. David brengt een aantal inspirerende verhalen en inzichten over vergeving. En we kijken ook naar onze eigen imperfectie en de schuldlast die we misschien meedragen. We leren om onszelf te vergeven.

Volgende topics komen aan bod
 • Wat is vergeving?
 • Wat is het niet?
 • Wat zijn de obstakels?
 • Wat helpt je daarbij, zelfs om het onvergeeflijke te vergeven?
 • Hoe kan jij sterker worden uit de pijn die hebt doorgemaakt?
Aanbevolen boeken

Lezing - Mindfulness in je relatie

Hoe kan mindfulness je helpen om meer intimiteit, liefde en verbondenheid in je relatie te brengen? Hoe kan de beginnersgeest en een open hart je relatie nieuw leven in blazen? Hoe kan je omgaan met de moeilijke momenten van spanning of disharmonie? Met veel passie, concrete voorbeelden en praktische tips helpt deze lezing je op weg naar meer evenwicht en diepe verbondenheid met je partner.

Volgende topics komen aan bod
 • Inzichten in relaties
 • Sleutels naar liefde en intimiteit
 • De metafoor van de lotus en de modder
 • Verbinding vanuit je hart
 • Tips
Aanbevolen boeken

Lezing - Mindful en geweldloos communiceren

Gelukkig zijn willen we allemaal. We hebben elkaar echter nodig daarvoor. We zijn zo verbonden met elkaar. Natuurlijk is geweldloos communiceren een sleutelfactor in duurzaam geluk. Hoe doe je dat? Met de basisprincipes van mindfulness, compassie en geweldloze communicatie kunnen we een stap verder!.

Volgende topics komen aan bod
 • Je innerlijk kompas
 • Inzicht in keuzes
 • Empathie en begrip voor elkaar
 • Constructief omgaan met kritiek
 • Het niet zo persoonlijk nemen en toch betrokken zijn
 • De wijsheid van Socrates

Lezing - Veerkracht 5.0

Stress hoort er bij, zeker als je een actie leven leidt. Wil jij je stress aanpakken en je veerkracht versterken om zo een burn-out en andere stressgerlateerde klachten te voorkomen? In deze workshop krijg je tips voor thuis en op de werkvloer.

Volgende topics komen aan bod
 • Fysieke veerkracht
 • Emotionele veerkracht
 • Mentale veerkracht
 • Relationele veerkracht
 • Spirituele veerkracht
Aanbevolen boeken

Lezing - Veerkrachtig leiderschap

Als je verantwoordelijkheid wilt nemen voor je leven, ben je een leider!

Volgende topics komen aan bod
 • Inzicht in het reflexbrein, compassiebrein en rationele brein
 • Inzicht in hoe je brein reageert op veranderingen en beslissingsprocessen beïnvloedt
 • Dieper inzicht in veerkracht
 • Praktische tips om burn-out te voorkomen
 • Inzicht in en aandacht voor je diepere waarden
 • Je innerlijke kompas en basis voor intrinsieke motivatie
Aanbevolen boeken

Lezing - Emotionele en compassievolle veerkracht

Een lezing voor hulpverleners

Een warme, oprecht betrokken, gelijkmoedige houding is voor trainers onmisbaar. Het vraagt om liefdevol ruimte te kunnen maken aan onze eigen pijnen en emotionele stormen en deze van deelnemers. Met vernieuwende meditaties en dialoog oefeningen, trainen we onze compassievolle veerkracht. Je krijgt kort en krachtige inzichten in veilige hechting en hoe je 3 kernkwaliteiten kunt meenenen in je meditatie en trainerschap. Ze laten toe een veilige kwetsbare ruimte op te bouwen waar we contact kunnen maken met lijden en verborgen lagen van lijden in relatie met elkaar.

We beoefenen de volgende meditaties
 • Dragen en gedragen worden
 • Drager worden van lijden (de 3 stappen van G.O.D.)
 • Veilige verbinding doorheen de 3 kernkwaliteiten van veilige hechting

En we staan er ook bij stil, wat ons verder kan doen gaan als we empathiedistress / compassiecollaps ervaren en wat ons kracht kan geven als het allemaal teveel wordt.

Over David Dewulf

David Dewulf is arts. Na zijn studies geneeskunde trok hij jarenlang de wijde wereld in op zoek naar nieuwe inspiratie en de diepere betekenis van het leven. Hij kwam in contact met de oorspronkelijke culturen en eeuwenoude wijsheden van China, Thailand, Nepal, en India. Een nieuwe wereld ging open. Ook de wijsheidstradities van het Westen gaven vele antwoorden.
Deze reis was ook een innerlijke reis die aan de basis ligt van de intussen meer dan 20 boeken die hij schreef.

David geeft lezingen en training in mindfulness, zelfcompassie, compassie en geweldloos communiceren. Ook voor jongeren, artsen en bemiddelaars. Meer recent werkt hij aan een project voor meer empathie en begrip in de samenleving, in samenwerking met de VUB. Sedert 2 jaar woont hij op de hoeve Wonderwell waar hij een rustplek wilt aanbieden.
Meer informatie www.daviddewulf.be