Themadag - Jezelf accepteren

Jezelf accepteren is niet altijd evident. We doen allemaal wel eens iets dat we achteraf spijt over hebben. Of we vinden onszelf gewoon niet goed genoeg, of niet mooi genoeg, … Daardoor belemmeren we onszelf en ons potentieel. Gedurende deze dag vol oefeningen en meditaties leren we onze eigen beste vriend te worden. Dit is belangrijk want jij bent uiteindelijk de persoon waarmee je meest mee te maken hebt in je leven.

Enkele thema’s
 • Inzicht in waarom het zo moeilijk is jezelf te accepteren.
 • Omgaan met je innerlijke criticus.
 • Naar jezelf kijken op een vriendelijke, liefdevolle manier.
 • Veiligheid ontdekken, ook wanneer het onveilig eraan toe gaat.
 • Mildheid voor jezelf cultiveren.
 • Steun vinden wanneer alles wegvalt
 • Het pad van (zelf)vergeving bewandelen.
 • Je compassiestem ontwikkelen.
Literatuur

Themadag - Veerkracht 5.0

In deze dag wordt op een heldere en praktische manier gewerkt rond veerkracht en krijg je tal van tips en oefeningen gericht op de 5 domeinen die je veerkracht ondersteunen.

Enkele thema’s
 • Fysieke veerkracht
 • Emotionele veerkracht
 • Mentale veerkracht
 • Relationele veerkracht
 • Spirituele veerkracht
Literatuur

Themadag - Hartmeditaties

Deze dag is een uitnodiging om meer vanuit je hart te leven, thuis, op je werk en in het verkeer. En om kracht te ontdekken in je kwetsbaarheid.

Enkele thema’s
 • We werken met de 4 hartkwaliteiten:
 • Welwillende vriendelijkheid zorgt voor een warme verbondenheid met de mensen rond jou.
 • Gedeelde vreugde bevordert je geluk in relatie tot elkaar.
 • Compassie gaat een stap verder dan empathie en versterkt je ‘oprecht medeleven’ en vergeving.
 • Gelijkmoedigheid helpt om stabiel te blijven in het midden van de intense golven van het leven.
Literatuur

Themadag - Positief omgaan met stress

De training is een toepassing van mindfulness in een drukke en veeleisende werksituatie. Je leert om positief te blijven en om je innerlijke helderheid en focus te bewaren in alle omstandigheden. Er wordt gewerkt op 8 concrete dagelijkse situaties komen aan bod, met telkens 3 oplossingen.

Enkele thema’s
 • Geconcentreerd en met enthousiaste aandacht werken.
 • Problemen zien als uitdagingen met nieuwe kansen, waardoor ze sneller opgelost raken.
 • Kalm en gefocust blijven in stress-situaties, met een open houding naar anderen.
 • Stresscyclussen doorbreken en op een constructieve manier aanpakken.
 • Je waarden, innerlijke sterktes en mogelijkheden zijn je kompas.
 • Heldere keuzes maken op basis van zelfkennis en inzicht in de situatie.
 • Een positieve communicatie.
 • Ontspanningstechnieken bij stress, overgang werk-privé, en om beter te slapen,…

Met werkmap en audio’s.

Themadag - Onmacht in de hulpverlening

Een dag waar onmacht centraal staat: hoe we ermee kunnen omgaan en wat we altijd kunnen doen voor onszelf en anderen.

Voormiddag
 • De 4 elementen van compassie in de praktijk – oefeningen
 • Compassiecollaps: wat is het en wat kan je doen
 • Balans tussen compassie en zelfcompassie
 • Onmacht in dialoog – core process
Namiddag
 • Hoe versterken we onze emotionele draagkracht?
 • Wat betekent dragen zijn van lijden ten voordele van alle wezens ( inclusief jezelf)?
 • Wat betekent overgave aan ‘niet weten’ en de relatie tot spirituele veerkracht?

We werken met gerichte ademruimtes, zelfcompassie & compassie meditaties & een aantal oefeningen om onze nervus vagus te versterken.

Literatuur

Themadag - Empathie en compassie op de werkvloer

Tijdens deze dag vol praktische oefeningen werken we in essentie met 2 vragen:

 • Empathie, wat is dit en hoe is dit anders dan compassie?
 • Hoe train je empathie en hoe train je (zelf)compassie?

Thema’ s die aan bod komen zijn ook: de innerlijke criticus, omgaan met fouten ( zelf en ander), waarden en behoeften, je innerlijk kompas en mensgerichte verbinding in communicatie.
Er komt ook een praktische uitleg over stress, de nervus vagus en de impact op veiligheid en relaties.

Na deze dag:

 • Ben je dieper in contact met je waarden.
 • Ontdek je hoe het aligneren van waarden met behoeften aan de bron liggen van authenticiteit.
 • Kan je kijken door een verbindende lens naar je collega s en dierbaren.
 • Kan je taak en mensgerichtheid beter in balans brengen.
 • Is je veerkracht op 5 manieren versterkt.
Literatuur

Themadag - Mindfulness voor de arts en de patiënt

Mindfulness versterkt de aandachtsfuncties en is aangetoond efficiënt om depressie te voorkomen. Artsen die mindfulness volgden zijn vaak empatischer en compassievoller. Tijdens deze dag worden kerninterventies belicht voor het welzijn van de arts en de patiënt.

Voormiddag – tips voor de arts
 • Hoe je aandacht benutten om optimaal te luisteren en functioneren.
 • Hoe compassievol zijn voor de emotionele pijn van je patiënten?
 • Hoe zelf compassie burn-out voorkomt?
 • Hoe fysieke burn-out voorkomen?
 • Hoe de knop maken tussen werk en thuis.
 • Tips voor meer rust en zelfzorg.
 • Een positieve communicatie.
 • Ontspanningstechnieken bij stress, overgang werk-privé, en om beter te slapen,…
Namiddag – tips voor de patiënten
 • Minder stress – 3 korte oefeningen
 • Burn-out voorkomen en aanpakken – 3 kernoefeningen
 • Depressie aanpakken – 3 kern inzichten en oefeningen

Met werkmap en audio’s.

Literatuur

Themadag - Mindfulness in bemiddeling

Een bemiddeling vraagt een basishouding met verschillende kwaliteiten: openheid, empathie, onbevooroordeeld zijn, niet oordelen, nieuwsgierig en betrokken zijn, en rustig zijn en blijven. Conflicterende partijen en persisterende negativiteit kunnen deze kwaliteiten wel eens op de proef stellen. Je voelt je eigen kwaadheid, je geduld raakt op, je wordt geïrriteerd en je krijgt het moeilijk je professionele bemiddelende houding te bewaren. Ook als stress je leven overneemt kunnen deze kwaliteiten niet floreren.

Tijdens deze dag wordt gekeken naar wat er nodig is om je basishouding te verzekeren.

Met werkmap en audio’s.